Diplom för slöjd


Slöjdarstipendium

-Skånes Hemslöjdsförbund
2005
 

   

- "Charlotte Weibull Priset"
2019
 
 
Inger Ohlsson Design | Tel: 0730519592 | kurs@ibodesign.com