Föredrag

Spedetröjan ur ett kultur historiskt perspektiv

Föredraget handlar om hantverkskunskap, men kanske ändå främst om att presentera ett stycke tämligen okänd skånsk kulturhistoria eftersom kvinnornas situation i det gamla bondesamhället kommer till uttryck i Spedetröjorna.

Föredraget tar ca 1 timme och jag ger en:

- En kort historisk bild av stickningens väg till Skåne.

- En presentation av vad en skånsk Spedetröja är.

- Ett sätt att förvalta vårt textila kulturarv.

Föredraget kompletteras med bildspel och jag visar olika Spedetröjor och material.

För mer information och intresseanmälan

ingerohlsson1952@gmail.com