Föredrag

Spedetröjan - tunna stickor, intrikata reliefmönster och dyrbara dekorationer
Hemslöjden Skåne, Landskrona
Ytterligare information och anmälan: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=87128