Workshop ” Tillverka Bivaxfolie”

- ett miljövänligt alternativ till plastfolie

Kursdatum: 14 juni 2020
Kursort: Ystad

Anmälan görs på
https://www.sv.se/skaneland